Uprawnienia niepełnosprawnego kierowcy

Obrazek
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Scelena
Posty: 137768
Rejestracja: 07 kwie 2014, 22:53
Marka samochodu: Scenic II 1,6 16V
Lokalizacja: Wrocław
Podziękował;: 135 razy
Otrzymał podziękowań: 87 razy
Znak zodiaku: Strzelec
Kontakt:

Uprawnienia niepełnosprawnego kierowcy

Post autor: Scelena » 27 cze 2015, 11:47

niepelnosprawni.jpg
Niepełnosprawni w ruchu drogowym
Dla wielu osób niepełnosprawnych transport indywidualy jest jedynym rozwiązaniem dla realizacji celów integracji zawodowej oraz społecznej, szczególnie w miejscach gdzie komunikacja zbiorowa jest słabo rozwinięta, lub ona nie funkcjonuje. Z racji ich obniżonej sprawności fizycznej ważne jest aby osoby te dotarły do celu swej podróży tak blisko jak to tylko możliwe.

Polskie prawo w zakresaie transportu i ruchu drogowego przewiduje następujące ułatwienia dla tych osób:Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)


Art. 8. ust. 1. Osoba niepełnosprawna o obniżonej sprawności ruchowej, kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju, w zakresie określonym przepisami, o których mowa w art. 7 ust. 2.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do:
1) kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej;
2) pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.
3. Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.
4. Kartę parkingową, za opłatą, wydaje starosta.
5. Kartę parkingową osobie, o której mowa w ust. 1, wydaje się na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:
1) orzeczenia o niepełnosprawności,
2) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
- wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr
14, poz. 92, z późn. zm.).
6. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do kierujących pojazdami zaopatrzonymi w kartę parkingową wydaną za granicą.
7. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór karty parkingowej, uwzględniając w szczególności konieczność ujednolicenia wzoru karty parkingowej z rozwiązaniami przyjętymi w krajach europejskich, w celu umożliwienia korzystania osobom niepełnosprawnym z ulg i przywilejów w ruchu drogowym, określonych w przepisach prawa krajowego;
1a) wzór oraz tryb wydania karty parkingowej dla placówek, o których mowa w ust. 2 pkt 2;
2) wysokość opłat za wydanie karty parkingowej, uwzględniając koszty związane z jej wydaniem i dystrybucją.
8. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz tryb wydawania tym placówkom karty parkingowej, mając na względzie zapewnienie wydawania karty właściwym placówkom.
Więcej >>>http://drogipubliczne.eu/niepelnosprawn ... u-drogowym

Awatar użytkownika
Scelena
Posty: 137768
Rejestracja: 07 kwie 2014, 22:53
Marka samochodu: Scenic II 1,6 16V
Lokalizacja: Wrocław
Podziękował;: 135 razy
Otrzymał podziękowań: 87 razy
Znak zodiaku: Strzelec
Kontakt:

Re: Niepełnosprawni w ruchu drogowym .

Post autor: Scelena » 27 cze 2015, 11:52

Zaparkował na miejscu dla niepełnosprawnych , zobaczcie co go spotkało .
http://www.popularnie.pl/miejsce-dla-inwalidow/
https://www.facebook.com/norny.cestauss ... 317425432/

Awatar użytkownika
Scelena
Posty: 137768
Rejestracja: 07 kwie 2014, 22:53
Marka samochodu: Scenic II 1,6 16V
Lokalizacja: Wrocław
Podziękował;: 135 razy
Otrzymał podziękowań: 87 razy
Znak zodiaku: Strzelec
Kontakt:

Re: Niepełnosprawni w ruchu drogowym .

Post autor: Scelena » 27 cze 2015, 11:59

Wstrząsający film :|

Awatar użytkownika
Scelena
Posty: 137768
Rejestracja: 07 kwie 2014, 22:53
Marka samochodu: Scenic II 1,6 16V
Lokalizacja: Wrocław
Podziękował;: 135 razy
Otrzymał podziękowań: 87 razy
Znak zodiaku: Strzelec
Kontakt:

Re: Niepełnosprawni w ruchu drogowym .

Post autor: Scelena » 27 cze 2015, 12:03

Kary za zajęcie miejsca dla niepełnosprawnych.

Awatar użytkownika
Tosiek
Posty: 117
Rejestracja: 22 gru 2014, 20:17
Marka samochodu: Invacare comet
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0

Re: Niepełnosprawni w ruchu drogowym .

Post autor: Tosiek » 27 cze 2015, 14:25

Dorotko ! Super !
Jeśli wyrazisz zgodę...a opublikuję go na swym profilu?

Pozdrawiam Przyjacielu :)

Awatar użytkownika
Scelena
Posty: 137768
Rejestracja: 07 kwie 2014, 22:53
Marka samochodu: Scenic II 1,6 16V
Lokalizacja: Wrocław
Podziękował;: 135 razy
Otrzymał podziękowań: 87 razy
Znak zodiaku: Strzelec
Kontakt:

Re: Niepełnosprawni w ruchu drogowym .

Post autor: Scelena » 27 cze 2015, 17:44

Oczywiście , że bierz :) Jak coś jest ogólnie dostępne dla gości to nawet nie pytaj .

Awatar użytkownika
Scelena
Posty: 137768
Rejestracja: 07 kwie 2014, 22:53
Marka samochodu: Scenic II 1,6 16V
Lokalizacja: Wrocław
Podziękował;: 135 razy
Otrzymał podziękowań: 87 razy
Znak zodiaku: Strzelec
Kontakt:

Re: Niepełnosprawni w ruchu drogowym .

Post autor: Scelena » 27 cze 2015, 18:32

Clipboard011.jpg
Uprawnienia niepełnosprawnego kierowcy
Kto może nie stosować się do niektórych znaków
Do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju (pod warunkiem oznaczenia pojazdu kartą parkingową i zachowania szczególnej ostrożności) mogą nie stosować się:

osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, kierujące pojazdem samochodowym oznaczonym kartą parkingową,
kierujący pojazdem, którym podróżuje osoba o obniżonej sprawności ruchowej,
pracownicy placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.

Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie.

Znaki drogowe, do których wymienione wyżej osoby nie muszą się stosować:
Obrazek

Objaśnienia znaków:
B-1 – „zakaz ruchu w obu kierunkach”
B-3 – „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”
B-3a – „zakaz wjazdu autobusów”
B-4 – „zakaz wjazdu motocykli”
B-10 – „zakaz wjazdu motorowerów”
B-35 – „zakaz postoju”
B-37 – „zakaz postoju w dni nieparzyste”
B-38 – „zakaz postoju w dni parzyste”
B-39 – „strefa ograniczonego postoju”

Karta parkingowa
Kartę parkingową, za opłatą, wydaje starosta.
Kartę parkingową można otrzymać tylko na podstawie wydawanych przez Powiatowy/Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:

orzeczeń o niepełnosprawności lub
orzeczeń o stopniu niepełnosprawności lub
orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień.


Osoby zaliczone do lekkiego stopnia niepełnosprawności mogą otrzymać kartę parkingową tylko w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne).

Dokumenty wymagane do wydania karty parkingowej:

wypełniony wniosek o wydanie karty parkingowej,
załączona kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
dowód opłaty,
aktualna fotografia o wymiarach 35 mm × 45 mm,
upoważnienie do złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej i jej odbioru (jeśli podanie o kartę będzie składać i odbierać inna osoba niż uprawniona do jej otrzymania),
dowód osobisty wnioskodawcy,
dowód osobisty osoby upoważnionej przez wnioskodawcę.


Karta parkingowa uprawnia osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób, w tym na miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania.

Karta parkingowa co do zasady nie zwalnia z opłat za parkowanie.
Na podstawie wewnętrznych regulacji poszczególnych samorządów np. uchwały rady miasta, osoby niepełnosprawne mogą być zwolnione z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Zwolnienie takie obejmuje często szerszą grupę osób niepełnosprawnych, nie tylko legitymujących się kartą parkingową – w Warszawie podstawą do korzystania z tego uprawnienia jest Karta N+. Więcej informacji nt przepisów warszawskich:
http://www.scon.waw.plWzór karty parkingowej:

Wymiary karty: 148 mm x 106 mm.
Kolor karty: jasnoniebieski, napisy w kolorze czarnym.
Emblemat barwy ciemnoniebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej, o wymiarach 35 mm x 45 mm.
Fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm.

Obrazek

Ważne informacje!
Opłata za wydanie Karty Parkingowej wynosi 25 zł.
Karta parkingowa powinna być umieszczona za przednią szybą pojazdu samochodowego w sposób umożliwiający jej odczytanie (odczytanie pierwszej strony - z symbolem wózka inwalidzkiego).
Korzystając z przywilejów wynikających z posiadania karty parkingowej, osoba niepełnosprawna może kierować pojazdem, lub może być wieziona przez innego kierowcę, innym pojazdem. Kierowca tego pojazdu, w momencie przewożenia osoby niepełnosprawnej przejmuje wszystkie przywileje właściciela karty.
Karta obowiązuje na terenie naszego kraju, oraz w krajach Unii Europejskiej. Kierowca pojazdu oznakowanego tą kartą może parkować pojazd na miejscach parkingowych oznakowanych znakiem drogowym: na niebieskim tle wózek inwalidzki i tzw. koperta. dla osób niepełnosprawnych, został opracowany wspólny dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej wzór karty parkingowej, który te kraje, w tym Polska, dobrowolnie przyjęły.


Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych
W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.
Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy osoby chorej lub niepełnosprawnej przewożonej na noszach lub w wózku inwalidzkim.
Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego. Kierujący tym pojazdem jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej.
Kierujący pojazdem, omijając pojazd oznakowany symbolem wózka, jest obowiązany w czasie wsiadania lub wysiadania osoby niepełnosprawnej zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się.
Osoba niepełnosprawna pod względem fizycznym może być kierującym, jeżeli w wyniku badania lekarskiego nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.
Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
- pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej oraz pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.


Informację sporządzono na podstawie poniższych aktów prawnych:[/b]

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn zm.), href=http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0051080908
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z późn.zm.),href=http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0021701393
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.), href=http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 2007019011
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób (Dz.U. Nr 67, poz. 616), (pobierz)


Karta parkingowa dla placówek
zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych
Do placówek zajmujących się opieką nad osobami niepełnosprawnymi uprawnionymi do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

domy pomocy społecznej,
placówki opiekuńczo-wychowawcze,
ośrodki wsparcia, jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.
Do placówek zajmujących się rehabilitacją społeczną osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

warsztaty terapii zajęciowej,
ośrodki w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne,
zakłady aktywności zawodowej,
specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne, jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.


Do placówek zajmujących się rehabilitacją leczniczą osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

zakłady opiekuńczo-lecznicze,
zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
sanatoria,
prewentoria,
zakłady rehabilitacji leczniczej,
inne zakłady opieki zdrowotnej zajmujące się statutowo wykonywaniem świadczeń zdrowotnych związanych z rehabilitacją leczniczą, jeżeli przebywają w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.
Do placówek zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej zalicza się:

przedszkola,
szkoły,
szkoły wyższe,
ośrodki zajmujące się edukacją, jeżeli kształcą się w nich osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej.

Ważne informacje!
Kartę parkingową wydaje się na wniosek placówki.
Opłata za wydanie Karty Parkingowej wynosi 25 zł.
Kartę parkingową wydaje placówkom starosta.
Wzór karty określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wzorów kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją tych osób uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom.

Informacja została przygotowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom (Dz.U. Nr 67, poz. 617), http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? ... 0040670617


http://www.pfron.org.pl/ebi/poprzednie- ... rowcy.html

http://www.smartdriver.pl/przywileje-ki ... osprawnych

Awatar użytkownika
Tosiek
Posty: 117
Rejestracja: 22 gru 2014, 20:17
Marka samochodu: Invacare comet
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0

Re: Niepełnosprawni w ruchu drogowym .

Post autor: Tosiek » 27 cze 2015, 20:29

Scelena pisze:Zaparkował na miejscu dla niepełnosprawnych , zobaczcie co go spotkało .
http://www.popularnie.pl/miejsce-dla-inwalidow/
Tak robią w Brazylii :)
Bardzo dobry sposób oprócz wykroczenia


Awatar użytkownika
Tosiek
Posty: 117
Rejestracja: 22 gru 2014, 20:17
Marka samochodu: Invacare comet
Podziękował;: 0
Otrzymał podziękowań: 0

Re: Niepełnosprawni w ruchu drogowym .

Post autor: Tosiek » 27 cze 2015, 20:45

Od 1 lipca 2015 roku, wyższe mandaty za parkowanie;

800 zł – tyle od soboty trzeba będzie zapłacić za parkowanie, bez koniecznych uprawnień, w miejscu dla niepełnosprawnych. Więcej zapłacą też ci kierowcy, którzy zignorują ograniczenia wjazdu pojazdów o określonej masie.

Obrazek
Mandaty będą droższe? MSW chce zaostrzyć kary dla kierowców i rowerzystów

Rozporządzenie ws. wysokości grzywien za wybrane rodzaje wykroczeń, które weszło w sobotę w życie, ma dostosować przepisy dotyczące mandatów do zmian w prawie, które nastąpiły w 2014 r. Zwiększa też wysokość mandatów za część wykroczeń popełnianych przez kierowców.

Najważniejsze zmiany dotyczą kwestii związanych z parkowaniem w miejscach z zakazem lub w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Przykładowo kierowca, który zaparkuje na „kopercie” dla osób niepełnosprawnych i będzie się przy tym bezprawnie posługiwać kartą parkingową wystawioną dla osoby niepełnosprawnej, może dostać mandat w wysokości do 1000 zł. Za samo posługiwanie się w nieuprawniony sposób taką kartą grozi 300 zł mandatu, za parkowanie na „kopercie” lub miejscu zastrzeżonym – 800

http://www.tvp.info/19617955/800-zl-za- ... ze-mandaty

Awatar użytkownika
Scelena
Posty: 137768
Rejestracja: 07 kwie 2014, 22:53
Marka samochodu: Scenic II 1,6 16V
Lokalizacja: Wrocław
Podziękował;: 135 razy
Otrzymał podziękowań: 87 razy
Znak zodiaku: Strzelec
Kontakt:

Re: Niepełnosprawni w ruchu drogowym .

Post autor: Scelena » 27 cze 2015, 20:52

O fajnie <ok> Trzeba rozbudować temat.

Awatar użytkownika
Scelena
Posty: 137768
Rejestracja: 07 kwie 2014, 22:53
Marka samochodu: Scenic II 1,6 16V
Lokalizacja: Wrocław
Podziękował;: 135 razy
Otrzymał podziękowań: 87 razy
Znak zodiaku: Strzelec
Kontakt:

Re: Niepełnosprawni w ruchu drogowym .

Post autor: Scelena » 27 cze 2015, 21:08

Tosiek pisze:
Scelena pisze:Zaparkował na miejscu dla niepełnosprawnych , zobaczcie co go spotkało .
http://www.popularnie.pl/miejsce-dla-inwalidow/
Tak robią w Brazylii :)
Dobrze mu zrobili <ok> Będzie miał nauczkę do końca życia.

Awatar użytkownika
BogdanK
Posty: 8521
Rejestracja: 22 cze 2015, 11:17
Marka samochodu: Renault 1,5 dCi
Lokalizacja: Katowice
Podziękował;: 113 razy
Otrzymał podziękowań: 105 razy

Re: Niepełnosprawni w ruchu drogowym .

Post autor: BogdanK » 28 cze 2015, 12:59

Scelena pisze: Wzór karty parkingowej:

Obrazek
Od 1 lipca 2015r. obowiązuje nowy wzór karty parkingowej (zdjęcie poniżej), stare / poprzednie karty tracą ważność.

Obrazek

Awatar użytkownika
BogdanK
Posty: 8521
Rejestracja: 22 cze 2015, 11:17
Marka samochodu: Renault 1,5 dCi
Lokalizacja: Katowice
Podziękował;: 113 razy
Otrzymał podziękowań: 105 razy

Uprawnienia niepełnosprawnego kierowcy

Post autor: BogdanK » 07 lut 2021, 13:03

Za ten post autor BogdanK otrzymał podziękowanie:
Scelena (07 lut 2021, 13:18)
Ocena: 20%

Awatar użytkownika
Mysza
Moderator
Posty: 20668
Rejestracja: 08 paź 2014, 21:51
Marka samochodu: Scenic/C4Picasso
Lokalizacja: Bydzia
Podziękował;: 54 razy
Otrzymał podziękowań: 80 razy
Znak zodiaku: Bliźnięta

Uprawnienia niepełnosprawnego kierowcy

Post autor: Mysza » 07 lut 2021, 15:58

Ooo zdjęcie z mojego US...

ODPOWIEDZ